LISSABON (reuters, bloomberg) -- Een sprankeltje hoop op een Europese fiscale harmonisatie. Dat is wat de ministers van Financiën van de vijftien landen van de Europese Unie (EU) zaterdag in Lissabon hebben kunnen veilig stellen. Meer niet.

De minister klampen zich vooral vast aan de nieuwe Britse voorstellen (DS 8 april). Londen is bang dat een belasting op uitgekeerde rente-inkomsten de handel in euro-obligaties naar Zwitserland of naar de Verenigde Staten zal doen verhuizen. Nu speelt de Londense City een belangrijke rol op die markt.

Een bronbelasting vindt minister van Financiën Gordon Brown daarom nog steeds onaanvaardbaar, maar hij is wel bereid informatie door te geven over niet-Britten die intekenen op Europese obligatieleningen, als de andere Europese landen hetzelfde doen. Daarvoor moeten ze dan wel hun bankgeheim opheffen.

Oostenrijk en Duitsland lijken daartoe bereid, tenminste voor niet-ingezetenen. Maar voor Luxemburg, waar de financiële dienstverlening goed is voor een kwart van het bruto binnenland product, een kwart van de belastingopbrengsten en een tiende van de werkgelegenheid, ligt dat anders.

,,Ik heb een financiële sector te verdedigen'', hield een bitsige premier en minister van Financiën, Jean-Claude Juncker, zijn collega's voor. Juncker reageerde nijdig op wat hij ,,de Britse manoeuvres'' noemt om zichzelf in een gunstig Europees daglicht te plaatsen.

Voor de Luxemburgse premier is er geen sprake van dat zijn land het bankgeheim opheft. Hij legde de verantwoordelijkheid voor een eventuele mislukking van de Europese fiscale harmonisatie volledig bij ,,de landen die niet bereid zijn de coëxistentie te aanvaarden van twee systemen'' (bronbelasting met bankgeheim enerzijds en informatie-uitwisseling anderzijds). In december 1997, merkte Juncker op, waren de lidstaten het daarover al eens. Nu doen sommigen plots moeilijk.

,,Landen die ons geen informatie willen doorspelen, moeten er niet op rekenen dat zij van ons gegevens zullen krijgen'', reageerde Gordon Brown prompt.

De Britse minister haalde met zijn standpunt goede punten bij zijn collega's. Die konden het ook waarderen dat Londen voor het eerst contact heeft genomen met eigen belastingparadijzen -- als de Kanaaleilanden, Jersey en Guernsey, die economisch sterk afhankelijk zijn van de Britten -- om van hen te eisen dat ze dezelfde regels zouden toepassen als Londen.

Commissaris Frits Bolkestein, die belast is met het dossier van de fiscale harmonisatie, sprak van ,,een belangrijke stap vooruit''. Hij zei te hopen dat beide standpunten nog voor de volgende Europese Top in Feira kunnen worden verzoend. Waarnemers verwachten dat Bolkestein tijdens de komende maanden een manier zal proberen te vinden om beide fiscale systemen naast elkaar te laten bestaan. Brown heeft daar geen moeite mee, als er maar een duidelijk tijdschema wordt afgesproken voor een overgang naar een systeem dat uitsluitend op gegevensuitwisseling (dus zonder bankgeheim) berust. Luxemburg wil best praten, maar wil absoluut niet horen van zo'n tijdschema, laat staan van de opheffing van het bankgeheim.