BRUSSEL -- De Belgische buitenlandse handel heeft vorig jaar alle records gebroken, in uitvoer, in invoer en in handelsoverschot. De waarde van export min import liep op met 47,4 miljard frank tot 590,1 miljard frank. Dat blijkt uit de statistieken van de Buitenlandse Handel die de Nationale Bank verzamelt.

In 2000 heeft België voor 8.094,2 miljard frank uitgevoerd. In 1999 registreerde de Nationale Bank 6.780,8 miljard frank voor de export. Dat is dus een stijging van 1,313,3 miljard of 19,3 procent. De Belgische export klimt voor het eerst ruim boven de 8.000 miljard frank.

De stijging in invoer was procentueel nog aanzienlijker, plus 20,3 procent, van 6.238,1 miljard frank naar 7.504,1 miljard. In absolute cijfers is dat 1.266 miljard frank extra.

Het Belgische handelsoverschot vergroot daardoor verder tot een positief saldo van 590,1 miljard frank. In 1999 tikte de handelsbalans af op 542,7 miljard.

De landen van de Europese Unie zijn goed voor 74 procent van de uitvoer en 68 procent van de invoer. Frankrijk is sinds vorig jaar onze belangrijkste afnemer (1.422,4 miljard frank, + 17,4 %), voor Duitsland en Nederland. De meeste invoer komt uit Nederland (1.308,8 miljard frank, + 25,5 %), een land waarmee onze handelsbalans een tekort van 295,6 miljard frank vertoont.

Handelstekorten, waar de invoer de uitvoer overtreft, zijn er echter vooral buiten Europa, in Amerika, Azië en Afrika.

Om een idee te geven van de waardeverhoudingen: vorig jaar heeft België voor 163 miljard frank uitgevoerd naar Luxemburg, voor 54,1 miljard naar China en voor 97,1 miljard naar Japan. Dat land alleen is wel goed voor 217,4 miljard frank import, grofweg bijna evenveel als heel Afrika (241,6 miljard frank) of Spanje en Portugal samen (196,9 miljard).

De globale handelsbalans had nog positiever kunnen zijn. De waarde van export en import van minerale producten is immers gestegen met zowat 73 procent door de hogere olieprijzen en de dure dollar. Voor uitvoer betekent dat plus 177 miljard, voor invoer echter plus 307,6 miljard frank.

Machines en electrotechnisch materiaal blijft ons belangrijkste exportproduct (1.306,9 miljard, + 24,4 %), voor producten uit chemische en aanverwante industrieën (1.229,7 miljard, + 19,8 %) en vervoermaterieel (1.106,5 miljard, + 10,9 %).

De export van wapens en munitie bedroeg 9,3 miljard frank (+5,7 %), de invoer steeg tot 4,1 miljard frank (+ 17,1 %). Ter vergelijking, de export van parels, edelstenen en edele metalen bedroeg 627,8 miljard frank. Voor schoeisel, hoofddeksels, paraplu's en dergelijke uit België betaalde het buitenland 66,2 miljard frank.