BRUSSEL -- De verkoop van de telecomactiviteiten en een deel van de afvalverwerkingspoot Watco-Eds doen de kassa van de Belgische energiegroep Tractebel luid rinkelen. De moeder van Tractebel, Suez Lyonnaise des Eaux, betaalt 1,6 miljard euro (64,5 miljard frank) voor deze divisies. Ter vergelijking: over heel 2000 haalde Tractebel een nettowinst van ruim 1 miljard euro.

En zo staat al vroeg in 2001 vast dat Tractebel afstevent op een sterk winstresultaat. Te meer omdat in de loop van het jaar -- in juli hoopt topman Hansen -- enkele Europese centrales van Tractebel verkocht worden aan dochterbedrijf Electrabel. Financieel directeur van Tractebel, Emmanuel Van Innis, zei gistern dat de onderneming in 2001 afstevent op een zeer bemoedigende resultaat.

In de jaarresultaten van 2000 speelde het Belgische dochterbedrijf Electrabel overigens alweer een grote rol. Electrabel maakte eerder op de week bekend dat het zijn winstrecord scherper stelde, al lag de groeivoet van de nettowinst heel wat lager dan tijdens voorgaande jaren.

De top van Tractebel deelde ook mee dat de episode Kazachstan afgesloten is. In totaal kostte de stroom- en gasactiviteiten in het Centraal-Aziatische land de onderneming 22 miljoen euro (887 miljoen frank).

De gedelegeerd bestuurder van Tractebel, Jean-Pierre Hansen, greep de bekendmaking van de resultaten ook aan om mee te delen dat de Belgische energiegroep tot 2004 zo'n 20 miljard euro gaat investeren in allerlei groeiprojecten.

De ambitie is om de belangrijkste resultaatcijfers, in de eerste plaats de netto courante winst per aandeel, jaarlijks met ten minste 10 procent te laten groeien.

In 2000 miste Tractebel op een haar na de tien procent groei van de geconsolideerde nettowinst. Die steeg met 9,99 procent tot 1,7 miljard euro. De nettowinst aandeel van de groep steeg wel met 10,4 procent tot 1,06 miljard euro.

Verder ging de omzet met 57,3 procent vooruit tot 18,75 miljard euro en nam de netto courante winst per aandeel met 18,5 procent toe tot 7,46 euro.

Tractebel besloot om voor dit jaar een nettodividend van 2,4 euro uit te keren. Dat is bijna 10 procent meer dan vorig jaar.