In twee jaar tijd wordt praktisch de hele raad van bestuur van SAirGroup vervangen. Het hoogste bestuursorgaan van de Zwitserse luchtvaartgroep wil daarmee onderstrepen dat wordt gewerkt aan een strategische ommekeer. De huidige raad van bestuur kreeg felle kritiek te slikken omdat hij de verslechtering van de financiële toestand te lang op zijn beloop had gelaten.

Een vergelijking met Sabena, waarvan SAirGroup aandeelhouder is, dringt zich onwillekeurig op. Ook daar zijn de expansieplannen opgeborgen en wordt weer in de eerste plaats gekeken naar de rendabiliteit. Geen luxe, bij een verlies over 2000 dat op om en bij de 10 miljard frank wordt geraamd.

Maar bij Sabena blijven de Belgen in de raad van bestuur gewoon zitten. Misschien als teken van stabiliteit in moeilijke tijden?