Eddy Wymeersch
© pn
BRUSSEL -- De Gentse jurist en hoogleraar Eddy Wymeersch is door een commissie van onafhankelijke experts aangewezen als de meest geschikte kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF). Minister van Financiën Didier Reynders zal het advies volgen.

Eddy Wymeersch (57) kwam als beste naar voor uit een lijst van vijftien kandidaten. De selectie gebeurde door een commissie van vier onafhankelijke experts: de Leuvense hoogleraar economie en voormalig BBL-voorzitter Theo Peeters, ere-vice-gouverneur van de Nationale Bank William Fraeys, advocaat bij het Hof van Cassatie Pierre Van Ommeslaghe en de Gentse hoogleraar Guy Schrans.

Volgens de experts komen er van de vijftien kandidaten maar twee in aanmerking voor de benoeming tot CBF-voorzitter: Eddy Wymeersch en de Brusselse hoogleraar Michel Flamée. Maar in een omstandig gemotiveerd advies noemen de vier unaniem Eddy Wymeersch de beste kandidaat.

Reynders is van plan het advies van de experts te volgen en de benoeming van Eddy Wymeersch tot voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen ter goedkeuring voor te leggen aan de koning. Ook minister van Justitie Marc Verwilghen en minister van Economie Charles Picqué hebben in dit dossier een stem in het kapittel. Normaal zal het kernkabinet donderdag definitief de knoop doorhakken, zodat Wymeersch op 1 april zijn nieuwe functie kan opnemen.

Eddy Wymeersch was van in het begin de gedoodverfde kandidaat voor de opvolging van Jean-Louis Duplat (DS 27 november 2000 ). Zijn enige handicap was zijn partijpolitiek etiket. Wymeersch wordt tot de socialistische familie gerekend. Met de Franstalige socialist Guy Quaden als gouverneur van de Nationale Bank leek de functie van CBF-voorzitter eerder weggelegd voor iemand met een Vlaams-liberaal profiel.

Wymeersch, een beminnelijk en diplomatisch man, is een specialist in financieel en economisch recht. Hij is hoogleraar aan de Gentse universiteit, lid van de Regentenraad van de Nationale Bank en bestuurder bij Biac, de exploitant van de Brusselse luchthaven. De echtgenote van Wymeersch, Cathy Van Acker, eveneens hoogleraar aan de Gentse rechtsfaculteit, is al enkele jaren een van de zes leden van het hoogste beslissingsorgaan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.