Veertig procent vindt geen baan

Geen diploma voor 2.650 jongeren


BRUSSEL -- Jaarlijks verlaten in Vlaanderen meer dan 2.500 jongeren de schoolbanken zonder dat ze enig diploma hebben behaald. Ze zijn -- verplicht -- tot hun 18de school blijven lopen, maar verder dan een (inhoudsloos) getuigschrift lager onderwijs of lager secundair zijn ze nooit geraakt. Hun kansen op het vinden van een baan zijn miniem. Tot 40 procent van hen is een jaar na ,,afstuderen'' nog altijd werkloos.

Die cijfers staan te lezen in het jaarlijkse rapport van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) over de situatie van de schoolverlaters, één jaar nadat ze de schoolbanken hebben verlaten en ...