Weinig succes in 2001 voor georganiseerde fiscale acties


BRUSSEL -- In de loop der jaren werden door verschillende belangengroepen enkele ,,fiscale acties'' opgezet. Belastingplichtigen werden opgeroepen om massaal bezwaarschriften in te dienen tegen belastingen die als onwettig werden aangevoeld. Een aantal van deze procedures is in het afgelopen jaar zonder veel resultaat afgelopen. De belastingplichtigen die mee op de kar zijn gesprongen, zijn eraan voor hun moeite. De discriminatie van de gehuwden werd door het Arbitragehof weliswaar erkend, maar zonder dat er direct merkbare gevolgen aan verbonden werden. Hiervoor blijft dus nog een sprankje hoop.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen