BRUSSEL -- De Belgisch-Franse financiële groep Dexia verwacht in 2002 opnieuw een winstgroei te realiseren, ondanks de moeilijke economische omgeving. Voorzitter Pierre Richard wijst er overigens op dat Dexia ook in het horrorjaar 2001 de winst per aandeel gevoelig kon opdrijven.

Dexia heeft eerder al meegedeeld dat de winst per aandeel over de eerste negen maanden van 2001 met 9,4 procent is gestegen tegenover dezelfde periode van het voorgaande jaar. Volgens Pierre Richard, voorzitter van het uitvoerend comité, zal de stijging van de winst per aandeel over het volledige boekjaar ongeveer op dat niveau uitkomen. Hij vindt dat een bevredigend resultaat gezien het moeilijke economische jaar en zeker niet slecht in vergelijking met de concurrenten.

Voor 2002 voorspelt Richard een verdere winstgroei, zonder daar evenwel een cijfer op te plakken. ,,De strategie van Dexia blijft ongewijzigd'', zegt hij. ,,Een voorzienbare winstgroei en een beperkt risicoprofiel.''

Dexia trok de voorbije jaren duchtig op het overnamepad. Vorig jaar nog nam Dexia in België de bankverzekeringsgroep Bacob-Artesia-DVV over en in Nederland de zakenbank Kempen. De Belgisch-Franse groep is van plan op dat vlak wat gas terug te nemen. ,,Wij hebben geen concrete overnameprojecten ter studie voor 2002'', zei de Dexia-voorzitter.

De integratie van Bacob-Artesia-DVV in de Dexia Bank (ex-Gemeentekrediet) is een van de grootste prioriteiten dit jaar. De juridische fusie is gepland voor 1 april dit jaar. Er moet ook een sociaal akkoord gesloten worden want de fusiegroep hoopt het tegen 2005 te kunnen doen met 2.600 werknemers minder. Pierre Richard vertrouwt er alvast op dat dit jaar al de eerste synergiewinsten van de fusie zichtbaar zullen worden.

Dat levert alvast één element voor de winstgroei die Dexia dit jaar wil realiseren. Een tweede element komt van de kostenbeheersing. Dexia maakt zich sterk dat de kosten over het boekjaar 2002 niet hoger, wellicht zelfs lager zullen uitvallen dan het voorbije jaar. Waarbij Richard beklemtoont dat de kosten van Dexia in 2001 helemaal niet zijn ontspoord. Hij geeft wel toe dat bepaalde uitgaven te hoog lagen omdat de verwachte inkomstengroei is uitgebleven, in het bijzonder in het vermogensbeheer.

De integratie van Bacob-Artesia-DVV in de Dexia Bank gaat gepaard met een stroomlijning en het afstoten van participaties die niet passen in de fusiegroep. De Banque Artesia Suisse is vorig jaar al van de hand gedaan en er wordt momenteel onderhandeld over de verkoop van Artesia Luxemburg dat vijftig medewerkers telt. Het meerderheidsbelang van zestig procent in de directe bank Cortal staat ook in de etalage. Daarover wordt gesproken met de Franse bank BNP-Paribas, die de overige veertig procent bezit.

Over de ontwikkeling van de aandelenkoers van Dexia vorig jaar is Pierre Richard minder tevreden, al vindt hij de prestatie in vergelijking met die van sommige concurrenten nog ,,eervol''. Het Dexia-aandeel moest afgelopen jaar ongeveer zestien procent van zijn waarde inleveren, de financiële instellingen uit de Eurostoxx-index verloren gemiddeld ongeveer 18,6 procent.

Pierre Richard vindt de aandelenkoers van Dexia ondergewaardeerd. Daarom start de groep met een programma om eigen aandelen in te kopen. Dexia mag volgens zijn statuten tot tien procent van zijn kapitaal terugkopen, maar zo ver zal de groep wellicht niet gaan.

Op de Brusselse beurs verloor het Dexia-aandeel gisteren nog eens één procent tot 15,22 euro na berichten over de engagementen van de groep in Argentinië, dat zijn buitenlandse schuldbetalingen heeft gestaakt. Richard verduidelijkte gisteren dat Dexia voor veertig miljoen euro kredieten heeft uitstaan in dat land, bij drie lokale overheden die zelf nog solvabel zijn. Tot dusver zijn die hun schuldverplichtingen nagekomen. Niettemin heeft Dexia uit voorzorg beslist om een voorziening te nemen voor de helft van het kredietrisico, dat wil zeggen voor twintig miljoen euro. Omdat al een voorziening bestond voor vijftien miljoen euro, is ten laste van het vierde kwartaal van vorig jaar alleen nog een bijkomende voorziening aangelegd van vijf miljoen euro. Op de resultaten van 2001 heeft dat een verwaarloosbaar effect, zegt Richard.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig