Anciaux sleutelt aan acht nieuwe decreten


SPA -- Er wordt stevig vertimmerd bij het departement Cultuur dit jaar. Liefst acht nieuwe decreten staan in de steigers. Daaronder een ,,koepeldecreet'' voor steunpunten en advisering en een kunstendecreet dat het schottenloze tijdperk aankondigt. Bert Anciaux, hervormingsbelust als altijd, heeft er zin in. Maar voor 2002 houdt hij ook zijn hart vast voor het kerntakendebat en voor pijnlijke beslissingen in het muziekdecreet.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen