Patiëntenrechten komen snel, maar gehalveerd


BRUSSEL -- De Raad van State heeft geen fundamentele bezwaren tegen het wetsontwerp over de patiëntenrechten. Maar hij zegt dat de federale overheid maar voor de helft bevoegd is. De federale minister van Volksgezondheid, Magda Aelvoet (Agalev), verkiest de snelle goedkeuring van patiëntenrechten die beperkt blijven tot de federale bevoegdheden, boven een volledige regeling die een voorafgaand akkoord met de gemeenschappen zou vergen.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen