Rondom Limbourg


Goé is met zijn gotische kerk en zijn huisjes in grijze natuursteen bijzonder charmant. Hèvremont gaat prat op een prachtig bewaard aquaduct dat water van de Gileppe naar Verviers voerde. Bilstain heeft een romaans parochiekerkje met een stokoud kerkhof. In de buurgemeente Baelen staat een merkwaardige kerk met spiraalvormige toren. Op vijf kilometer van Limbourg ligt de stuwdam op de Gileppe , de oudste van het land. Hier vertrekken meerdere wandelroutes door het uitgestrekte Hertogenwoud.

VOLGENDE AFLEVERING ...