De bouw van de kaaimuren voor het Deurganckdok vergt enorme volumes beton.

De betonproductie volstaat om twee maal het verbruik van de Antwerpse agglomeratie te dekken.

Een van de twee aannemerscombinaties leverde een technisch staaltje door de bouw van de kaaimuren zwaar te automatiseren.

De combinatie Aertssen-Cordeel beschikt over een machine waardoor de 17 meter hoge kaaimuur in één stuk stuk gegoten kan worden.