BRUSSEL -- Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland heeft deze week moeten toegeven fouten te hebben gemaakt bij de berekening van het inflatiecijfer. Het tempo van de prijsstijgingen zou de jongste twaalf maanden lager hebben gelegen dan de CBS-cijfers aangaven.

Hoewel de economie in Nederland al een tijdje op apengapen ligt, lieten onze noorderburen nog inflatiecijfers optekenen die bij de hoogste lagen in de eurozone. Economen verbaasden zich over de taaiheid van de inflatie in Nederland. Maar een deel van het raadsel is deze week opgelost: het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte bekend dat er tussen juni 2002 en juni 2003 fouten zijn geslopen in de berekening van de inflatie. Volgens het officiële cijfer bedroeg de inflatie in Nederland in juni 2,2 procent. In werkelijkheid zou het ,,enkele tienden'' lager liggen. Hoeveel precies, weet het CBS nog niet. Dat wordt nog onderzocht.

De oorzaak van de fout ligt vermoedelijk bij een nieuwe methode die het CBS sinds juni vorig jaar gebruikt om de prijsontwikkeling in de supermarkten op te meten. In plaats van inspecteurs op pad te sturen om maandelijks in de winkels de prijzen van individuele producten op te tekenen, baseert het CBS zich nu op globale databestanden over omzet en verkochte hoeveelheden. Daar is het wellicht ergens misgelopen.

Over de rekenfout van het CBS is heel wat te doen. Het officiële inflatiecijfer wordt immers door heel wat instellingen en ondernemingen gebruikt voor het opmaken voor budgetten en voor het vaststellen van tarieven. Er wordt druk gespeculeerd over wie precies heeft gewonnen bij de inflatiefout en wie verloren.

De werkgevers lijken op het eerste gezicht het grootste slachtoffer, de werknemers de winnaars. Want hoewel de lonen in Nederland niet automatisch gekoppeld zijn aan de inflatie, is de inflatie toch een belangrijk richtsnoer voor de afspraken over loonsverhogingen, waar het als een soort ,,bodem'' wordt beschouwd.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW liet al weten niet te kunnen lachen met het foute inflatiecijfer. Ze zeggen daardoor te hoge lonen te betalen. Bij het cao-overleg was een maximale loonstijging van 2,5 procent afgesproken. Dat was wellicht minder geweest als de inflatie inderdaad lager had gelegen. NRC Handelsblad berekende dat de ondernemingen hun werkgevers wellicht 1,6 miljard euro te veel hebben betaald. De werkgevers vinden dat dit moet worden verrekend bij de nieuwe loononderhandelingen. Volgens de vakbonden echter kan daar geen sprake van zijn. Zij voeren aan dat de inflatie maar een bijkomstige factor is in het bepalen van de marge voor loonstijgingen.

Ze hebben in elk geval weer heel wat om over te bakkeleien, de Nederlanders.