AMSTERDAM (reuters, eigen berichtgeving) -- De kans is erg groot dat het Nederlandse begrotingstekort volgend jaar hoger uitvalt dan door het Europese Stabiliteitspact wordt toegelaten. Volgens voorlopige berekeningen door het Centraal Planbureau zou het begrotingstekort voor 2004 in Nederland 15 miljard euro bedragen, of net boven 3% van het bnp. Vervelend voor de Nederlandse minister van Financiën, Gerrit Zalm, die altijd felle kritiek heeft geleverd op landen als Duitsland en Frankrijk omdat ze de 3%-regel niet konden naleven.

Vóór het parlementair zomerreces werd het begrotingstekort voor 2004 door de Nederlandse regering nog op 2,6 procent geraamd. Toen al werden door het kabinet-Balkenende afspraken gemaakt over uitgavenbesparingen van 2,5 tot 3 miljard euro.

Dat bedrag moet nu mogelijk worden aangepast. Nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau wijzen uit dat het begrotingstekort tot 3% zou oplopen, meldde gisteren Het Financieele Dagblad . De EU-regels schrijven voor dat het tekort lager dan 3% van het bruto nationaal product moet liggen.

Dat is vervelend nieuws voor de liberale minister van Financiën, Gerrit Zalm. Die heeft zich in de voorbije maanden een van de meest uitgesproken verdedigers getoond van de Europese begrotingsdiscipline, zoals bepaald in het Stabiliteitspact. In juli beklemtoonde Zalm nog dat landen die de afspraken drie opeenvolgende jaren niet nakomen, bestraft moeten worden. Dat was een nauwelijks verholen uithaal naar Duitsland en Frankrijk, die vorig jaar een tekort van meer dan 3% lieten optekenen en dit jaar allicht opnieuw.

Volgens Zalm bedreigt een tekort van meer dan 3% bovendien de kansen op herleving van de Nederlandse economie. En die kansen zijn, op korte termijn, al klein. De Nederlandse economie, die sterk exportgericht is, werd zwaar getroffen door de wereldwijde conjunctuurmalaise. De groeicijfers zijn omlaag getuimeld van 1,3% in 2001 tot amper 0,2% in 2002, en voor dit jaar houdt het Centraal Planbureau het op een nulgroei. Het IMF is minder positief en voorspelt een negatieve trend: -0,2%.

De begrotingsprognose van Centraal Planbureau waarover het Financieele Dagblad berichtte, zijn nog niet definitief. Het gaat om voorlopige berekeningen die aan de regering werden bezorgd. De officiële cijfers worden pas op 16 september gepubliceerd.

De regering-Balkenende weigerde gisteren dan ook alle commentaar en bleef vasthouden aan de prognoses die vóór de vakantie werden opgemaakt: een tekort van 1,9% dit jaar en van 2,6% volgend jaar.

Ter vergelijking, in ons land gaat de regering-Verhofstadt voor dit jaar uit van een ,,beperkt, conjunctureel tekort'' (allicht 0,4% van het bnp) om vanaf volgend jaar een begroting in evenwicht te handhaven.