BRUSSEL -- Stroomproducent Electrabel stelt een compensatie in het vooruitzicht voor klanten die onlangs ten onrechte een factuur voor juli en augustus in de bus kregen. Het zal waarschijnlijk gaan om een financiële tegemoetkoming. Over de hoogte ervan heeft Electrabel nog geen beslissing genomen.

Een paar duizend Electrabel-klanten hebben donderdag een verkeerde factuur in de bus gekregen. Door een computerfout in het facturatiesysteem kregen klanten die maandelijks gefactureerd worden niet alleen een rekening voor het stroomverbruik van juli, maar ook voor dat van augustus. Ook klanten met een driemaandelijkse factuur werd gevraagd voor augustus te betalen. Zij kregen hun rekening een maand te vroeg.

,,Ik begrijp dat onze klanten hier niet gelukkig mee zijn. Dat zou ik zelf ook niet zijn'', zegt Electrabel-woordvoerster Lut Vande Velde. Of ze zelf tot de slachtoffers behoort, weet ze nog niet. ,,Mijn man regelt altijd de facturen''.

Aan de klanten die niet via een domiciliëring betalen, heeft Electrabel betalingsuitstel verleend. In plaats van binnen de normale termijn van vijftien dagen, moet de rekening nu binnen een maand voldaan worden. ,,Op die manier kunnen deze klanten de augustusfactuur voldoen op het moment dat dat eigenlijk voorzien was'', zegt Vande Velde.

Voor klanten met een domiciliëring is het probleem groter. Het geld wordt immers automatisch een maand te vroeg van hun rekening gehaald. Voor gezinnen met een krap budget kan dat problemen scheppen. ,,In dergelijke huishoudens vormt de elektriciteitsrekening toch al een forse hap uit het budget'', zegt woordvoerder Ivo Mechels van Test-Aankoop. ,,Nu dreigt het een dubbele hap te worden. In bepaalde gevallen kan dat meer dan vervelend zijn''.

Hij wijst erop dat in het vakantieseizoen in het algemeen meer uitgaven worden gedaan, zodat het saldo op de zichtrekening meestal wat lager ligt dan in andere periodes van het jaar. De extra hoge Electrabel-factuur kan ertoe leiden dat rekeningen in het rood gaan, met de bijbehorende torenhoge interesten tot gevolg. In extreme gevallen zou de onvoorziene uitgave er zelfs voor kunnen zorgen dat de kredietlimiet wordt overschreden, zodat de factuur niet betaald wordt en de klant met boetes en verwijlinteresten opgescheept wordt.

Volgens Test-Aankoop is de enige echt klantvriendelijke oplossing de terugbetaling van de augustusfactuur bij de gedomicilieerde klanten. ,,Voor ons is het duidelijk dat het bedrag terugbetaald moet worden''. Maar Electrabel is dat niet van plan. Terugbetaling van alle ten onrechte gefactureerde bedragen, om ze een maand later opnieuw in rekening te brengen zou te omslachtig en kostbaar zijn. In plaats daarvan stuurt Electrabel alle betrokkenen een brief met verontschuldigingen en zal er op de septemberfactuur een compensatie verrekend worden. Mechels noemt zo'n geste ,,niet echt klantvriendelijk''.

Bij WattPlus, de voornaamste concurrent van Electrabel op de onlangs vrijgemaakte electriciteitsmarkt, zijn er geen plannen om op de fout van Electrabel te reageren. ,,Een vergissing is menselijk. Het had ons ook kunnen overkomen'', zegt directeur André Jurres. Hij heeft geen weet van gedupeerde Electrabel-klanten die zich uit onvrede tot zijn maatschappij gewend hebben.