Kapers niet passagiers lieten vliegtuig crashen


WASHINGTON (ap) -- Niet de passagiers, maar de kapers zelf hebben mogelijk een einde gemaakt aan United Airlines vlucht 93 op 11 september 2001.

Het is nog steeds niet zeker of het Witte Huis dan wel het Kapitool het doelwit van het gekaapte vliegtuig was.Tot nu toe werd steeds verondersteld dat heldhaftig optreden van een aantal van de 33 passagiers ...