Baron Marc Verhaeghe de Naeyer
© hol
BRUSSEL -- Baron Marc Verhaeghe de Naeyer is maandag, bijna vier maanden na zijn negentigste verjaardag, overleden. Hij was van 1962 tot 1978 voorzitter van de raad van bestuur van Bekaert en bekleedde belangrijke functies bij diverse werkgeversorganisaties.

Baron Marc Verhaeghe de Naeyer werd geboren in Brussel op 19 maart 1913. Op zijn drieëndertigste, op 6 januari 1947, huwt hij met Monique Bekaert, de dochter van wijlen Léon Bekaert en kleindochter van Leo Leander Bekaert, die het gelijknamige bedrijf in 1880 oprichtte. De producent van omheiningen groeide de voorbije honderd twintig jaar uit tot een wereldleider in de metaaltransformatie, met als bekendste producten staaldraad en staalkoord.

Marc Verhaeghe de Naeyer ging aan de slag in het familiebedrijf van zijn vrouw en werd er in 1962 voorzitter van de raad van bestuur. Hij zou de functie zestien jaar uitoefenen, een periode waarin het bedrijf zijn omzet zag vervijfvoudigen.

Zijn oudste zoon, Thierry Verhaeghe de Naeyer, was eveneens voorzitter van 1997 tot 2000, tot huidig voorzitter baron Paul Buysse de fakkel overnam. Thierry Verhaeghe de Naeyer trad vorig jaar ook terug als bestuurder, waardoor er van deze familietak geen enkele vertegenwoordiger meer zetelt in de bestuursorganen van het bedrijf.

Op nationaal vlak was Marc Verhaeghe de Naeyer sinds 1957 actief in de werkgeversorganisatie Fabrimetal (nu Agoria). Hij was er voorzitter tussen 1971 en 1977. Hij was eveneens lid van het directiecomité van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en nam gedurende twee jaar het voorzitterschap waar van Orgalime, de overkoepelende organisatie van de Europese Metaalindustrie.

Marc Verhaeghe de Naeyer wordt zaterdag begraven in Sint-Amanduskerk in Zwevegem.