Principe spreiding vliegtuighinder oké, cassatieverzoek valt zwaar


BRUSSEL -- Er komt een billijke spreiding van de vliegtuighinder, althans dat principe is vastgelegd in het regeerakkoord. Met die principeverklaring kan de Actie Noordrand leven, het cassatieverzoek van de regering om het spreidingsarrest te verbreken, valt veel zwaarder op de maag.

Frank Vandenbroucke (SP.A) zegt dat het principe van spreiding, zij het niet zonder slag of stoot, is binnengehaald. ,,Dat moet bestudeerd en uitgewerkt worden en in afwachting keren we terug naar de ...

Niet te missen