Sociale uitkeringen beetje omhoog


BRUSSEL -- De laagste sociale uitkeringen mogen een beetje omhoog. De gezondheidszorg krijgt zijn groei van 4,5 procent maar krijgt ook extra maatregelen om uitwassen en (communautaire) scheeftrekkingen weg te werken. Het socialezekerheidsstatuut van de zelfstandigen moet naar dat van de werknemers toegroeien.

Dat zijn de belangrijkste punten uit het hoofdstuk sociale zekerheid dat evenwel begint met een fikse afzwakking. De formateursnota sprak van een ,,gelijkschakeling van de statuten van arbeiders en bedienden ...

Niet te missen