Gescheiden jury's wel gelijkwaardig


De topman van Selor, de selectiedienst van de federale overheid, heeft het moeilijk met de uitspraak van de Raad van State dat gescheiden jury's voor Nederlands- en Franstalige kandidaten voor federale topbenoemingen niet garanderen dat beide groepen kandidaten gelijk behandeld worden (DS 7 januari).

De jury's die Selor samenstelt, vertrekken van een gemeenschappelijk competentieprofiel; er is een methodologie ontwikkeld om ze op gelijkwaardige manier te laten werken; er is voortdurend kwaliteitscontrole ...

Niet te missen