Arena wil niet enkel elite betrekken bij interculturele dialoog


De minister van Maatschappelijke Integratie, Marie Arena (PS), heeft gisteren in de Kamer gezegd dat alle actoren betrokken bij de zogenaamde Interculturele Dialoog, een initiatief dat de verschillende gemeenschappen in het land dichter bij elkaar moet brengen (DS 7 januari) . ,,Het gaat dus niet enkel om de elite of om intellectuelen. Ook mensen van op het terrein komen aan bod'', luidde het.

,,Ik wil geen slogans lanceren, maar voor concrete maatregelen zorgen'', antwoordde de minister nog op vragen van de kamerleden Stijn Bex (Spirit) en Mohammed Boukourna (PS).Bex ...

Niet te missen