BRUSSEL -- ,,Wim Duisenberg krijgt zowaar vat op de financiële markten.'' De ondertoon was er gisteren duidelijk een van verbazing. De voorzitter van de Europese Centrale Bank bleef sinds de lancering van de euro in de schaduw staan van zijn illustere Amerikaanse collega, Alan Greenspan.

Het was niet met de beslissing om de rente ongewijzigd te laten dat Duisenberg zijn invloed deed gelden. Wel met de bedenkingen die hij donderdagnamiddag ventileerde op een persconferentie na afloop van de directievergadering.

,,Wij hebben de inflatie weliswaar onder controle'', zei Duisenberg, ,,maar met prijsstijgingen van gemiddeld bijna 2 procent op jaarbasis blijven we heel dicht bij het plafond dat de ECB zichzelf heeft opgelegd.'' De jongste renteverhogingen van de ECB hebben daar weinig verandering in gebracht.

Overigens zit de inflatie in de eurozone al een stuk boven de 2 procent als Frankrijk niet meegeteld wordt. Parijs slaagt er voorlopig in de prijsstijgingen tot 1,6 procent op jaarbasis te beperken. Door het flinke gewicht van Frankrijk in de Europese statistieken blijft de globale inflatie voorlopig nog net langs de goede kant van de 2 procent.

Maar hoe lang zal Frankrijk een eiland van prijsstabiliteit blijven in een krachtig groeiend Europa? De ECB-voorzitter ziet alvast drie domeinen die de bank nauwlettend in de gaten moet houden: de hoeveelheid geld die in omloop is, de uitkomst van de loononderhandelingen die in diverse sectoren aan de gang zijn, en de prijzen van een reeks producten die Europa moet invoeren.

De geldhoeveelheid probeert de ECB rechtstreeks te beïnvloeden door haar rentebeleid. Een hogere rente beperkt de vraag naar krediet en bijgevolg de vraag in het algemeen. Als de lonen in grote sectoren tijdens de komende weken en maanden sneller stijgen dan de inflatie, dreigt ook daardoor de vraag naar goederen en diensten en de druk op de prijzen ervan toe te nemen. De zwakke euro en de sterk gestegen olieprijzen ten slotte doen de prijzen van een aantal goederen die Europa moet invoeren, oplopen. Vaak zijn dat basisproducten voor de eigen industrie en daardoor stijgen ook daar de prijzen.

Dat de vraag naar krediet hoog is en de lonen onder opwaartse druk staan, is in de eerste plaats een gevolg van de sterk groeiende Europese economie. Het aanbod kan de vraag niet altijd bijhouden en dat doet de prijzen oplopen. Duisenberg ziet geen tekenen dat de groei tijdens de komende maanden zal verzwakken, integendeel.

Volgens hem is de Europese economie nu ook sterk genoeg om een verzwakking van de Amerikaanse economische groei op te vangen. De VS stevenen volgens de ECB-voorzitter af op een zachte landing. Duisenberg hoopt dat de euro daar voordeel zal kunnen uithalen want de aanhoudende zwakte van de Europese eenheidsmunt baart hem zorgen.

De markt besluit uit Duisenbergs opmerkingen dat de rente voorlopig nog stabiel zal blijven, maar dat kort na de zomer een nieuwe verhoging mag worden verwacht. De koersen van de bestaande obligaties op de secundaire markt verzwakten prompt. Ook de euro brokkelde wat af. Voorlopig blijven de reacties beperkt, maar ze zijn er, en dat is al een hele vooruitgang voor Duisenberg.

Op de emissiemarkt waren er afgelopen week geen nieuwe leningen die de particuliere belegger konden interesseren. Een opvallende emissie was wel de BBL reverse convertible, gekoppeld aan Lernout & Hauspie. Een coupon van 20 procent steekt de ogen uit, maar binnen dik twee weken, als het geld op tafel moet worden gelegd, zal de mist rond L&H nog lang niet verdwenen zijn.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig