De Duitse politiek is op het vlak van de belastinghervorming in de wereld van de fantasie getreden. De Bundestag, gecontroleerd door links, was het donderdag eens over een belangrijke belastingverlaging.

De Bundesrat, gecontroleerd door rechts, zal die voorstellen volgende week tegenhouden omdat hij vindt dat de belasting voor bedrijven te veel wordt verlaagd. De regering kan er nog in slagen om een pakket maatregelen tijdig door te duwen, zodat ze begin volgend jaar van kracht kunnen worden. Maar nu is het gevaar groot dat de pogingen om een compromis te bereiken ertoe zullen leiden dat de voorgestelde verlaging wordt afgezwakt.

Als de belastingen niet worden verlaagd tegen het eind van het jaar, dan zal dat de economische groei vertragen. Maar het onmiddellijke effect op de aandelenmarkt zou beperkt moeten blijven. Het is immers niet evident dat de markt als geheel de verlaging van de belasting tot 25 procent heeft ingecalculeerd. Het schoentje zal knellen in de financiële sector. Banken en verzekeraars, met hun grote investeringsportefeuilles, zouden het grootste voordeel halen uit het plan van de regering om de kapitaalwinstbelasting op nul te brengen.

In een mislukte poging om de oppositie gunstig te stemmen, heeft de regering de verlaging van de kapitaalwinstbelasting al uitgesteld tot 2002. Als de regering daarvoor op haar stappen zou terugkeren, zal de financiële toestand van de Duitse bedrijven snel verminderen.

© The Financial Times

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig