BOCHOLT -- De waterkrachtcentrales die gisteren officieel in gebruik werden genomen aan de sluizen van Bocholt en Lozen, langs de Zuid-Willemsvaart in Limburg, genereren genoeg elektriciteit om 366 gezinnen een jaar lang van stroom te voorzien.

Beide minicentrales werden gebouwd door de Limburgse intercommunale Interelectra op voorstel van de kleinschalige stroomproducent Ecowatt. Het gaat niet om het eerste groene stroomproject van Interelectra, dat ook beschikt over drie windturbines in Hasselt en een windmolenpark in Zeebrugge.

De Vlaamse regering stimuleert via het deze week goedgekeurde elektriciteitsdecreet de bouw van dergelijke kleinschalige centrales die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, water en wind.

De Zuid-Willemsvaart wordt gevoed door de Maas in Maastricht. Naast het water dat nodig is voor het versassen van schepen, wordt aan de sluizen van Bocholt en Lozen ook extra water doorgestort naar Nederland voor de bevoorrading van de industrie en de landbouw. Genoeg debiet om waterkrachtturbines te laten draaien.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig