BRUSSEL -- De uitbating van het Belgische hoogspanningsnet komt het best in handen van een particulier bedrijf dat afgesplitst wordt van de huidige neteigenaars, de stroomproducenten Electrabel en SPE. Tegelijk geeft de elektriciteits- en gasregulator, het Creg, de ontwerp-statuten voor dat verzelfstandigd netbedrijf een onvoldoende.

Het Creg bezorgde dit advies over de aanduiding van de uitbater van het Belgische hoogspanningsnet aan de federale staatssecretaris van Energie, Olivier Deleuze.

Het ziet er overigens naar uit dat ook de ministerraad zich volgende week opnieuw buigt over dit dossier. Begin april kwam het netbeheer al ter sprake. Toen besloot de federale regering eerst een voorlopige netbeheerder aan te duiden voor een periode van twee jaar. Daarna zou definitief uitgemaakt worden of de hoogspanning in particuliere handen blijft of overgaat in openbare.

Nu gaan stemmen op om die beslissing om te buigen. Het alternatief is onmiddellijk een definitieve netbeheerder voor een heel lange periode aan te duiden. Tegelijkertijd zouden de voorwaarden strenger worden.

De gas- en elektriciteitsregulator, het Creg, vraagt de federale regering eveneens spoedig een netbeheerder aan te duiden. Volgens het Creg kan de federale regering nu de kandidaat-exploitant benoemen en tegelijk een rist voorwaarden opleggen die binnen een door de regering te bepalen termijn moeten worden vervuld. Het Creg meldt dat het met zijn advies gewoon de wet van 29 april 1989 over de organisatie van de elektriciteitsmarkt uitvoert.

Voor de uitbating van het hoogspanningsnet was er maar één voorstel bij het Creg binnengekomen. Dat kwam van de huidige neteigenaars, de particuliere stroomproducent Electrabel en de veel kleinere openbare sectorgenoot SPE. De twee stellen voor het netbeheer onder te brengen in een volledig autonoom bedrijf dat ze alvast Elia hebben gedoopt.

De tandem Electrabel-SPE en de top van het hoogspanningsfiliaal hebben ondanks de positieve beoordeling van hun voorstel door het Creg een hoop huiswerk meegekregen. Het Creg keurt de ontwerp-statuten van Elia niet goed. Een van de grote struikelblokken is het directiecomité. De regulator heeft opmerkingen bij de samenstelling, het takenpakket, de onverenigbaarheden en de bevoegdheden van de bedrijfsleiding.

Het commentaar van Luc Barbé, de kabinetschef van staatssecretaris Deleuze, is minder omfloerst: ,,Ik stel vast dat het Creg de huidige neteigenaars vraagt hun huiswerk over te doen.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig