BRUSSEL -- De twee Belgische bedrijven die de Italiaanse ,,maffiaboter'' hebben gekocht, zijn het Waalse Corman, onderdeel van de Franse zuivelgroep Union Laitière Normande, en Aveve, het voedingsbedrijf van de Boerenbond. Geen van beide bedrijven is in beschuldiging gesteld. Ze voelen zich allebei slachtoffer.

De verhalen van Corman en van Aveve klinken in grote lijnen hetzelfde. Beide bedrijven zijn actief in de hele Europese Unie en kopen op die schaal botervet aan. Af en toe ook van Italiaanse producenten. Dat botervet wordt bewerkt en dient voor de productie van voedingsmiddelen, onder meer koekjes.

Ongeveer gelijktijdig merkten de controlediensten van Aveve en Corman dat er iets niet pluis was met een lading uit Italië. De boter bleek geen boter te zijn, dus werden de bewuste loten aan de kant gezet. De leverancier werd daarop attent gemaakt, maar die liet niets meer van zich horen.

Op 13 juni kregen beide bedrijven een bezoek van inspecteurs van Olaf, de Europese anti-fraudecel, die het Belgische en Franse luik van het onderzoek coördineert. Zij werden geflankeerd door inspecteurs van de Belgische gerechtelijke politie. Samen verzegelden ze de bewuste paletten (een lading van 1 ton in het geval van Aveve, en 16 ton botervet bij Corman). Daarnaast werd bij Aveve nog een vrachtwagen met afgewerkte producten in beslag genomen alsook een andere lading botervet van Italiaanse herkomst.

,,Daarmee is echter niets aan de hand'', zegt Leo Faes van Aveve Zuivel. ,,Wij hebben een rigoureus controlesysteem. We hebben gedaan wat we moesten doen. We zijn dan ook niet in beschuldiging gesteld.''

Het bewuste goedje is feilloos opgespoord. Is het dan niet een kleine moeite om de gerechtelijke instanties zelf te waarschuwen? ,,Er lopen hier bij wijze van spreken dagelijks inspecteurs van het ministerie van Landbouw rond. We hebben zelf alles verzegeld en contact opgenomen met onze Franse leverancier. Die mompelde iets over transportproblemen. Maar hij is de partij niet komen ophalen en heeft evenmin een factuur gestuurd.''

Faes spreekt niettemin van een nieuwe opdoffer voor de zuivelindustrie. ,,In de hele zaak hebben we volledig te goeder trouw gehandeld, maar door de media-aandacht blijft er een schaduw over ons bedrijf hangen, en over de hele Belgische zuivelsector.''

Volgens directeur René Sartoretti betaalde Corman 20 Franse frank (120 frank) het kilogram voor het Italiaanse botervet. Die prijs is aanzienlijk lager dan die voor het Belgische botervet, waarvoor 160 frank betaald wordt.

Gisteren reageerde de Europese Commissie nog op uitspraken van de Belgische minister van Landbouw, Jaak Gabriëls. Die verweet zowel de Italiaanse regering als de Europese Commissie ,,geen informatie over de zaak te hebben verstrekt aan België'', een verwijzing naar de uiterst kritische houding die beide hadden ingenomen tijdens de dioxinecrisis. De Europese Commissie wees erop dat het niets te maken heeft met Olaf. Dat is een onafhankelijke Europese anti-fraudedienst.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig