Brussels Liberation Act ondergraaft genocidewet


BRUSSEL -- Een wetsvoorstel dat vandaag in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wordt ingediend, verbiedt elke Amerikaanse medewerking met de Belgische genocidewet. Meer zelfs: de president krijgt het recht om Amerikaanse gevangenen desnoods met geweld in België te komen bevrijden.

Het voorstel is van de hand van de Democraat Gary Ackerman. Hij vertegenwoordigt al twintig jaar (een deel van) New York in het Huis.Zijn Universal Jurisdiction Rejection Act of 2003 schetst uitgebreid ...

Niet te missen