Vier van de vijf vakbonden bij De Post -- liberalen en socialisten plus de CSC (Franstalige ACV) -- hebben dinsdagochtend het protocolakkoord over het behoud van de vijf postsorteercentra ondertekend. Het ACV bleef afwezig op de ondertekening (DS 7 mei) .

De Vlaamse secretarissen van ACOD en VSOA hebben er bij de directie van De Post op aangedrongen om inzake (uitstel van) loonsverhoging alle postpersoneel ,,gelijk te behandelen'' en dat er spoed wordt gezet achter de invoering van een nieuwe functieclassificatie.

Op donderdag 23 mei geeft de directie antwoord op de vakbondsvragen.