BRUSSEL -- Belgische en Duitse vakbondsdelegaties hebben gisterenmiddag actie gevoerd aan het wereldhoofdkwartier van het koerierbedrijf DHL, in Diegem. Aanleiding is de beslissing van de Deutsche Post-groep, de moedermaatschappij van DHL, om de sorteeractiviteiten van Frankfort naar Zaventem te verplaatsen. Volgens de vakbonden is die grensoverschrijdende herstructurering de voorbode van nog meer saneringen bij DHL en bij andere bedrijven binnen Deutsche Post.

Aan de protestactie namen Duitse en Belgische DHL-werknemers deel. Ze vroegen tekst en uitleg aan de directie van het DHL-coordination centre bij de beslissing over Frankfort.

De actievoerders kregen de steun van een reeks Belgische vakbondssecretarissen. ,,Niet toevallig'', aldus BBTK-secretaris Hendrik Vermeersch. Voor de vakbonden is DHL-Frankfort -- dat werk verliest aan Zaventem, maar ook aan de sorteercentra van DHL in Kopenhagen en de East Midlands -- ,,het eerste bewijs van een grootschalige herstructurering bij het koerierbedrijf en bij andere dochterbedrijven van de Duitse gigant die Deutsche Post heet''.

In de afgelopen drie jaar verwierf Deutsche Post niet alleen de controle over DHL, maar ook over andere grote bedrijven in de transport- en logistieke sector: Danzas, Van Gend & Loos, Van Osselaer Pieters, BPA en Air Express International. Die spectaculaire overnamepolitiek illustreert de ambitie van Deutsche Post om wereldleider te worden in de logistieke sector. Dus niet alleen in de historische core business (brievenbestelling in Duitsland), maar ook in de internationale koerier- en expressdiensten en in het goederentransport over de weg en in de lucht.

Wereldwijd telt de groep 360.000 werknemers, verspreid over 28 landen. In België is Deutsche Post goed voor negen bedrijven en bijna 6.000 werknemers.

Binnen Deutsche Post laat CEO Klaus Knappik audits uitvoeren om de activiteiten van de verschillende bedrijven in de groep -- over de grenzen heen -- te stroomlijnen. Die zoektocht naar meer synergie kreeg de codenaam Star mee. Knappik verdiende zijn strepen als manager bij onder meer Danzas, Lufthansa en SAirLogistics.

De Duitse en Belgische vakbonden hebben de handen in elkaar geslagen. Zij willen het saneringsverhaal bij Deutsche Post & Co niet lijdzaam ondergaan. Midden april verzamelden alle betrokken bedienden- en arbeidersvakbonden in Brussel om afspraken te maken over ,,syndicale solidariteit''. Aan Duitse kant was Maggi Wendt op het overleg aanwezig. Wendt is voorzitster van Ver.di, de koepelfederatie van Duitse bediendenvakbonden, goed voor vijf miljoen leden.

De Belgische vakbonden -- LBC, BBTK, ACLVB, CMB, ACV-Transcom, BTB en CCOD -- hebben volgens Lode Verschingel, secretaris van de christelijke bediendenbond LBC, voor een opvallend vernieuwende aanpak gekozen. ,,Wij vormen één gemeenschappelijke delegatie voor alle werknemers in alle bedrijven van de groep Deutsche Post. Die ene delegatie zal alle sociale en economische dossiers opvolgen en bespreken.''

Om het gesprek te vergemakkelijken willen de vakbonden ,,dat er één Belgische tegenspeler komt: één Belgische directie voor alle filialen binnen de Deutsche Post-groep in ons land''. Ze hebben het aanbod voor een overkoepelend Belgisch gesprek gisteren in een brief aan de directies van onder meer Danzas, Van Gend & Loos en DHL openbaar gemaakt.

De bonden zelf gaan volgens Verschingel ook hun audits uitvoeren en ,,alle relevante economische, operationale en sociale elementen van de betrokken bedrijven in kaart brengen''. Met de directies hopen ze op een ,,gedachtenwisseling'' over de manier waarop een economisch saneringsplan op een ,,sociaal correcte manier kan verlopen''.

Op korte termijn vermoeden de bonden dat Speedpack gaat worden losgemaakt van Danzas naar Van Gend & Loos en dat werknemers van Van Gend & Loos moeten verhuizen naar DHL Sprintline in Mechelen.