BRUSSEL -- ,,Ik dacht de handen vrij te hebben om personen te benoemen die me zouden bijstaan, maar zelfs de benoeming van een directeur-generaal was mijn bevoegdheid niet.'' Dat schreef spoorbaas Christian Heinzmann in zijn eerste -- en echte -- ontslagbrief.

De brief ziet er heel anders uit dan de tweede, ,,gekuiste'' versie waarbij het kabinet van minister van Mobiliteit Isabelle Durant ijverig mee de pen vasthield.

,,Er worden mij bijzonder politieke benoemingen opgelegd die mijn manoeuvreerruimte beperken'', klaagt de spoorbaas in de eerste ontslagbrief die gisteren aan de leden van de kamercommissie Infrastructuur werd bezorgd. ,,Nochtans bewijst de ervaring dat je je moet omringen met personen die je vertrouwt als je vooruit wil gaan.'' In de tweede versie van de ontslagbrief is die passage volledig geschrapt.

Heinzmann vermeldt de bedreigingen aan zijn adres, maar die staan zeker niet zo centraal als in de tweede versie die het kabinet-Durant liet maken. Wel stelt Heinzmann vast dat Durant in een zeer zwakke politieke positie staat. Hij vraagt zich af wat er zou gebeuren als ze ontslag moet nemen, zeker omdat zijn eigen benoeming juridisch aanvechtbaar is.