© pb
BRUSSEL -- De Fortis Bank heeft plannen om een tweede distributienet uit te bouwen van zelfstandige agenten, naast het eigen kantorennet. Een van de denksporen is het samenbrengen onder de merknaam ,,Fortis Partner'' van de zelfstandige agentschappen van de Fortis Bank met de agenten van Krediet aan de Nijverheid.

De Fortis Bank is volop bezig met de samenvoeging van de kantoren van de ex-Generale Bank met die van de ex-ASLK. Die operatie zal pas in 2004 zijn voltooid. Van de 2.100 kantoren zullen er nog ongeveer 1.250 overblijven.

Bij die integratie geldt als stelregel dat de fusiekantoren met meer dan vijf personeelsleden ,,statutaire'' kantoren moeten zijn, bemand door loontrekkenden. Kantoren die minder dan vijf personeelsleden tellen, worden in principe zelfstandige agentschappen. De grote kantoren zijn full service -kantoren, de zelfstandige agentschappen bedienen vooral het particuliere cliënteel en kleine ondernemers in de meer landelijke gebieden. Fortis Bank verwacht dat er in 2004, na de integratie, nog 270 tot 290 zelfstandige agentschappen zullen zijn. Dat is een kwart van het net van de Fortis Bank.

Maar de bank denkt intussen al na hoe het nadien verder moet met de ontwikkeling van haar distributienet. Een van de voorstellen die op tafel liggen, is de afsplitsing van de zelfstandige agenten van de Fortis Bank in een tweede net, samen met de zelfstandige agenten van Krediet aan de Nijverheid (KN), onder de merknaam ,,Fortis Partner''. Dat tweede distributienet zou dan bestaan naast het netwerk van 600 tot 700 eigen kantoren van de Fortis Bank.

Het idee om de zelfstandige agentschappen af te splitsen in een tweede distributienet, zou onder meer te maken hebben met de opstelling van de vakbonden bij de Fortis Bank. Die vinden een verdere afslanking van het statutaire net onbespreekbaar zolang de bank in haar eigen net ook met zelfstandigen werkt.

Het KN-net telt momenteel zo'n 350 zelfstandige agenten. Het zijn in de eerste plaats verzekeringsmakelaars, die polissen verkopen van onder meer Fortis AG, maar die tegelijk ook financiële producten verkopen onder de KN-merknaam. Krediet aan de Nijverheid, een divisie van de Fortis Bank, bestaat niet meer als juridische entiteit, het is alleen nog een merknaam. Maar omdat KN nog maar weinig te maken heeft met ,,krediet'' en nog minder met ,,nijverheid'', dringt een wijziging van de merknaam zich op.

Voor Fortis AG, de verzekeringspoot in België van de Fortis-groep, zijn de makelaars van KN een belangrijk distributiekanaal. Het KN-net past in het opzet van assurfinance en dat wijkt af van het bankverzekerings concept van de Fortis Bank-kantoren. Bij assurfinance ligt de klemtoon op de verkoop van verzekeringsproducten. Bankproducten komen maar op de tweede plaats. Bij bankverzekeringen is het precies omgekeerd: de klemtoon ligt er op bankproducten, aangevuld met enkele gestandaardiseerde verzekeringsproducten (van Fortis Bank Verzekeringen).

Precies die verschillende oriëntatie maakt een samenvoeging van het KN-net met de zelfstandige agentschappen van Fortis Bank niet evident. Bovendien telt het KN-net enkele grote kantoren. Ook dat is een hinderpaal voor de samenvoeging met het zelfstandigennet van de Fortis Bank.

De samenvoeging van de zelfstandigennetten is maar één van de scenario's die de bank bestudeert. Andere denksporen zijn de integratie van de KN-agenten in het bestaande Fortis Bank-netwerk of het behoud van de huidige structuur.

In een reactie zegt Fortis Bank dat het alleen maar om een denkoefening gaat en dat er nog geen enkele beslissing in de ene of andere zin is genomen. De eerste prioriteit is de samenvoeging van de kantoornetten van de ex-Generale Bank en ex-ASLK en die operatie is al moeilijk genoeg, luidt het. Een volgende stap in de rationalisering van het distributienet zal ten vroegste in 2004 worden genomen.