INTERVIEW. Theo Rombouts. ACW bezorgd om verrechtsing in CD&V


BRUSSEL -- ,,De verrechtsing in CD&V baart me zorgen'', zegt ACW-voorzitter Theo Rombouts. ,,In alle partijen zie je trouwens strekkingen opduiken die vijf jaar geleden nog als aartsconservatief golden. Zelfs onze beweging kampt ermee.''

Na 14 jaar verlaat Theo Rombouts midden juni de voorzittersstoel van het ACW, de koepel van de christelijke arbeidersbeweging. ,,Sinds 1988 is veel veranderd'', zegt hij op de vooravond van Rerum Novarum, het feest van het ACW. -- Heeft de sociale beweging aan invloed ingeboet?Door het toenemend vertrouwen in de vrije markt is het moeilijker geworden sociale correcties aanvaard te krijgen. Maar vroeger ging dat ook niet vanzelf..-- Toen was alleen de CVP uw partner. Het ACW heeft nu een ruimere ...