Het verkeer neemt alsmaar toe
© Marc Cels

BRUSSEL (belga) -- Het autoverkeer op de Belgische snelwegen is in 1998 met 5,7 procent toegenomen in vergelijking met 1997, blijkt uit schattingen en cijfers van het ministerie van Communicatie en Infrastructuur.

In het voorgaande jaar, 1997, bedroeg de toename slechts 0,5 procent. De aanzienlijke stijging in 1998 is vooral het gevolg van de openstelling van nieuwe verbindingswegen -- Moeskroen-Kortrijk en Veurne tot de Franse grens -- en het beëindigen van grote wegenwerken.

Het verkeer op de nationale wegen steeg in 1998 in Vlaanderen met 2 procent en in Wallonië met 4,3 procent. Het gemiddeld aantal kilometer dat een personenwagen jaarlijks aflegt, blijft relatief stabiel de jongste tien jaar: 14.207 kilometer in 1990 en 14.964 in 1998. Het aantal geregistreerde personenwagens steeg wel sterk in die periode. Het privégebruik van de wagen blijft erg hoog in 1998. Auto's en motorfietsen legden in België samen zo'n 104 miljard kilometers af. De transportmiddelen van het openbaar vervoer (metro, tram, bus, trein) daarentegen waren goed voor 21 miljard kilometer in 1998.

Voorts berekende het ministerie aan de hand van de cijfers van automatische tellers de instroom van auto's op de Brusselse Ring. Aan elke snelweg staat net voor de aansluiting op de Brusselse Ring zo'n teller.

De meeste wagens komen op de Brusselse Ring terecht via de E 40 Leuven-Luik, gemiddeld zo'n 114.000 voertuigen per dag (tussen 6 uur 's ochtends en tien uur 's avonds). Dat cijfer betreft de voertuigen in beide richtingen. De tweede drukste snelweg die aansluit op de Brusselse Ring is de E 411 naar Namen met 112.800 voertuigen, gevolgd door de E 40 naar Gent met 103.200 wagens en de E 19 naar Antwerpen met dagelijks een in- en uitstroom van 96.600 voertuigen. Dan volgen de E 19 Bergen-Charleroi met 68.666 auto's en ten slotte de A 12 Boom-Antwerpen.