ANTWERPEN -- 78 van de 150 collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) die het sociaal secretariaat SD Worx onderzocht, hebben een achterpoortje om de verlenging van de opzegtermijn en een verhoging van de opzegvergoeding voor arbeiders te ontwijken.

Omdat in de resterende sectoren in veel gevallen nauwelijks arbeiders werken, ,,blijft de juridische willekeur enorm groot'', zegt Koen Magerman, directeur van de juridische dienst van SD Worx. Zijn onderzoek is niet zonder belang omdat ongeveer een miljoen arbeiders erbij betrokken zijn.

In december 1999 verscheen in het Staatsblad een regeling die de opzegtermijn voor arbeiders in een klap verdubbelde. Er bestond immers een groot verschil tussen arbeiders en bedienden.

,,Maar de nieuwe cao nummer 75 maakte het tegelijkertijd voor de meer dan 200 bedrijfssectoren mogelijk deze cao niet toe te passen als ze zelf iets zouden ondernemen om dat onderscheid tussen arbeiders en bedienden te verkleinen. Ons onderzoek toont aan dat de meeste sectoren dat gedaan hebben om de toepassing van de nieuwe regeling te ontwijken.''

Koen Magerman geeft als voorbeeld een sector waar een ontslagen arbeider een bijkomende ontslagvergoeding zal krijgen ter waarde van zes weken loon. Er is evenwel een voorwaarde aan verbonden: de arbeider moet minstens 62 jaar zijn. ,,Dat is onrealistisch, want op die leeftijd zijn de meeste arbeiders in ons land al lang op brugpensioen'', zegt Koen Magerman.

Een andere sector geeft een hogere ontslagvergoeding aan een arbeider als hij 57 jaar is. Maar dezelfde cao bepaalt tegelijkertijd het brugpensioen op 58 jaar. Die aanvulling zorgt ervoor dat de verbeterde opzegregeling uit cao 75 dus voor geen enkele arbeider in die sector geldt.

,,De willekeur en de onduidelijkheid blijven dus bestaan voor arbeiders'', zegt Magerman. ,,Daarom sturen wij via de vakbond ons onderzoek naar de Nationale Arbeidsraad om meer duidelijkheid te vragen.'' Hij pleit trouwens meteen voor de opheffing van het onzinnige statutaire onderscheid tussen arbeiders en bedienden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig