Afghanistan beheerst wereldhandel in heroïne

LONDEN (anp) -- De machthebbers van Afghanistan, de Taliban, beheersen de wereldhandel in drugs. Zij zijn uitgegroeid tot de grootste producenten en smokkelaars van harddrugs in de wereld en overvleugelen benden in Colombia en Birma.

Dat blijkt uit een rapport van de VN-drugsorganisatie Undcp. Vorig jaar produceerde Afghanistan 4.600 ton opium, dat is meer dan twee keer de hoeveelheid uit 1998. Het land produceert inmiddels drie keer zoveel als de rest van de wereld samen.

Officieel beschouwen de ultraconservatieve soennitische moslims het gebruik van drugs als een ernstige zonde en worden gebruik en handel ...

Niet te missen