Permanent crisiscentrum buitenlandse interventies.

De federale regering bereidt de oprichting voor van een permanent crisiscentrum dat operationeel wordt bij rampen in het buitenland of wanneer Belgen in het buitenland in gevaar verkeren. Het moet inspanningen coördineren van landsverdediging, buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, binnenlandse zaken en niet-gouvernementele organisaties als het Rode Kruis of Artsen zonder Grenzen.

Het idee heeft vele vaders. Minister van Landsverdediging André Flahaut kondigde het begin deze week aan in het ...

Niet te missen