Klacht tegen directeur atheneum Edegem

BRUUSEL (belga) -- Een twintigtal (oud-)personeelsleden van het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA) in Edegem heeft via de vakbonden klacht ingediend tegen de directie. Er is sprake van psychische terreur, pesterijen en intimidatie, manipulatie van inspraak- en adviesorganen, administratieve en deontologische tekortkomingen en onheus gebruik van financiële middelen door de directie.

De betrokkenen hadden al een klachtenbundel aan de lokale Argo-raad bezorgd, maar ...

Niet te missen