Onderwijsraad ziet plannen Vanderpoorten niet zitten

BRUSSEL -- ,,De beleidsnota van minister Vanderpoorten zou meer oog moeten hebben voor de leerling en niet enkel voor wat de maatschappij van het onderwijs verwacht. Leerlingen hebben eigen verwachtingen waarop de school zou moeten inspelen.'' Dat zegt de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

,,Onderwijsbeleid is meer dan het onderwijs afstemmen op maatschappelijke verwachtingen. Je moet ook het perspectief van de leerling verwerken. Dat is een lacune in de beleidsnota'', zegt Vlor-voorzitter Louis Van Beneden.

Het overlegorgaan brengt de koepels van de schoolnetten, de vakbonden, de PMS-centra, de ouderverenigingen, de studenten en scholieren, enkele deskundigen en de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen samen. De Vlor heeft eind december zijn advies over de beleidsnota ...

Niet te missen