BUITENSPEL. Liefde van fan is blind


Topsporters hebben een belangrijker aandeel in ons leven dan we vermoeden of willen toegeven. Vaak weten we meer van hen af dan van familieleden of goede vrienden. Atleten doen ons dromen van prestaties die we zelf hadden willen neerzetten. We hopen dat ze uitgroeien tot voorbeelden voor onze kinderen en rolmodellen voor de maatschappij. Een oneerlijke en kinderlijke verwachting.

Professionele sporters oefenen een vak uit zoals leraars, loodgieters en tramconducteurs en er is geen enkele reden waarom we de lat voor hen op moreel vlak hoger zouden leggen. Ook al deed die opvatting in het tweede deel van de 19de eeuw, toen sportbeoefening een privilege was van de hogere klasse, opgeld.Opmerkelijk is dat we heel andere normen hanteren voor de spelers van de ploeg die we koesteren. Bij de eerste thuiswedstrijd van Manchester United dit seizoen ontvouwden fans op de Stratford ...

Niet te missen