BRUSSEL (belga) -- Federaal minister van Economische Zaken Charles Picqué wil de consument een waterdichte verzekering bieden tegen de insolvabiliteit van reisbureaus. Hij stelt voor de verzekeringsmodaliteiten en de controle op de reisbureaus te wijzigen, zei hij donderdag op een persconferentie.

Picqué wil de samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten versterken en een snellere procedure tot schorsing of intrekking indien een verzekeraar de dekking tegen het risico van insolvabiliteit heeft opgezegd.

De maatregelen zijn het gevolg van de zaak European Flight Center, waardoor enkele duizenden toeristen in augustus met waardeloze vliegtickets van en naar Turkije kwamen te zitten. Uit dat voorval bleek dat de huidige wetgeving tekortkomingen vertoonde.

Minister Picqué verduidelijkte dat het federale niveau bevoegd is voor de regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddelen en voor de reglementering van de verzekering. De gewesten zijn bevoegd voor het statuut van de reisbureaus. Zij beslissen over de toekenning en intrekking van de vergunningen.

De nieuwe wetgeving moet het onmogelijk maken dat een reisorganisator of tussenpersoon overeenkomsten afsluit zonder een dekking tegen het risico op insolvabiliteit. De verzekering dient alle reizigers te dekken die een reis gereserveerd hebben of hun reis reeds aangevat hebben.

De minister voorziet ook in een betere controle van de reisbureaus. Opdat de Economische Inspectie efficiënt kan werken, moet ze door de verzekeraars worden ingelicht van hun voornemen om het contract met een reisbureau op te zeggen.

Ook de reiziger wordt beter ingelicht. De verzekeraars dienen op hun website de reisbureaus te vermelden die zij dekken.

Minister Picqué overlegt momenteel met de sector en de gewesten. Hij wil zijn wetsontwerp binnen drie weken aan de ministerraad voorleggen en hoopt dat de tekst tegen februari door het parlement is geraakt. Dan kan de nieuwe regeling van kracht worden voor de komende zomervakantie.