BRUSSEL -- De conjunctuurvertraging en de lage marktprijzen voor zink en koper doen Umicore, het vroegere Union Minière, pijn. In tegenstelling tot de goede bedrijfsresultaten in de eerste jaarhelft verwacht Umicore een ,,moeilijk tweede semester van 2001''. De winstdoelstelling voor dit jaar, plus 15 procent, werd gisteren door CEO Thomas Leysen tot nul herleid. Op de beurs ging de notering van Umicore 5,22 procent omlaag.

Umicore kan goede cijfers voorleggen voor de eerste helft van dit jaar. De omzetstijging in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar bleef weliswaar beperkt: plus 2 procent, van 1,87 miljard euro (74 miljard frank) naar 1,91 miljard euro (76,6 miljard frank). Maar het bedrijfsresultaat nam met liefst 30 procent toe: van 77,9 miljoen euro (3,15 miljard frank) tot 101,3 miljoen euro (4,1 miljard frank).

Daarmee haalde Umicore een rendement op geïnvesteerd kapitaal van 14,3 procent. De winst per aandeel steeg van 2,58 euro vorig jaar naar 3,48 euro dit jaar (plus 35 procent).

Dat resultaat was onder meer te danken aan de omruiling van 0,9 procent aandelen van De Beers in aandelen van Anglo American (meerwaarde: 54,2 miljoen euro), al werd die opbrengst grotendeels gebruikt voor de aanleg van voorzieningen.

Operationeel was er de forse groei in de sectoren van geavanceerde en van edele metalen. Maar de klassieke pijlers van het oude Union Minière, koper en zink, hadden zwaar te lijden onder de dalende marktprijzen. Het resultaat van de koperafdeling lag nipt boven dat van vorig jaar, maar de zinkafdeling verloor terrein. Beide sectoren waren in het eerste semester nog goed voor 53 procent van het bedrijfsresultaat van Umicore. In 2000 was dat nog 70 procent.

,,Dankzij de investeringen in recyclage blijft de zinkafdeling een rendabele activiteit'', benadrukte Thomas Leysen, de gedelegeerd bestuurder van Umicore gisteren. ,,Het rendement op geïnvesteerd kapitaal ligt op 30 procent. Zonder meer goed.''

Voor koper ligt het rendement op 8,1 procent. Beter dan de 7,3 procent van vorig jaar -- die Leysen dit voorjaar publiek deed twijfelen aan de toekomst van de koperafdeling. Nu heeft hij het over een ,,gevoelige vooruitgang in een moeilijke markt. Maar we zijn er nog niet''.

Ondanks de diversificatie en vernieuwing van de bedrijfsactiviteiten blijft Umicore erg afhankelijk van de conjunctuur en van de marktprijzen van de klassieke metalen, zoals zink. ,,De lage zinkprijzen doen Umicore pijn'', gaf Leysen gisteren toe, ,,maar terwijl veel concurrenten vechten om te overleven, blijven onze cijfers positief. Toch zullen we de winstdoelstelling moeten bijstellen.''

In juni had de CEO het nog over gelijkblijvende prognoses. ,,Ondertussen is duidelijk geworden dat de zinkprijs ons dit jaar met 12 miljoen euro aan minderinkomsten opzadelt'', zegt Thomas Leysen. ,,Hopelijk stabiliseren de prijzen zich. In ieder geval is ons ambitieuze doel van 15 procent meerwinst niet haalbaar. Omdat we voorzichtig zijn, voorspellen we nu eenzelfde resultaat als vorig jaar.''

In 2000 boekte het toenmalige Union Minière 150 miljoen euro winst. In het eerste semester van 2001 werd 100 miljoen euro gehaald, in het tweede verwacht Leysen amper 50 miljoen, of een halvering. ,,Toch is dit geen ineenstorting van de resultaten. De tweede jaarhelft is altijd iets minder. We hadden op 70 miljoen gehoopt, maar het zal 50 zijn. Dat is goed, gezien de marktomstandigheden.''

Dat was gisteren alvast niet de mening van de beleggers, die het aandeel op Euronext met 5,22 procent naar beneden haalden: een verlies van 2,4 euro, tot 43,6 euro per aandeel.

Umicore gaat in elk geval door met inkoop van eigen aandelen. Het bedrijf bezit nu 8,2 procent van de 24 miljoen aandelen. Het doel is 10 procent. Dat moet bereikt worden door in de komende maanden 5 procent van de uitstaande aandelen te schrappen.