BRUSSEL -- Delhaize ,,De Leeuw'', de grootste Belgische kruidenier, heeft de courante winst per aandeel met 15,4 procent verhoogd. De bedrijfswinst voor afschrijvingen ging 53,7 procent hoger. Delhaize presteerde sterk over vrijwel de hele lijn. De nettowinst valt tegen als gevolg van de torenhoge goodwill en de opgelopen rentefactuur van de groep.

De resultaten van Delhaize illustreren een schizofrene financiële realiteit. Door het opnemen in de boeken van het succesvolle Amerikaanse Hannaford zijn de bedrijfsresultaten sterk gestegen, maar doordat Delhaize een nooit gezien prijs betaalde voor dit bedrijf, gaan de nettoresultaten onderuit als gevolg van de hoge goodwill en rente op de aangegane schulden.

Tussen de cijfers van het eerste en tweede kwartaal zit nog een opvallend verschil. In het eerste kwartaal was Delhaize nog maar voor de helft eigenaar van Delhaize America, maar door de omruiloperatie van het aandeel in het tweede kwartaal vallen de historisch hoge ,,belangen van derden'' weg. Ander effect is dat door de omruiling het belang van de families in Delhaize gezakt is van ongeveer 35 procent tot 20 procent.

Delhaize verhoogde de courante winst per aandeel met 15,4 procent tot 1,07 euro. De omzet steeg met 39,8 procent tot 5,5 miljard euro en de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda of bedrijfscashflow) steeg met 53,7 procent tot 412,7 miljoen euro.

Afgezet tegenover de omzet, steeg de bedrijfscashflowmarge voor de groep van 6,8 procent tot 7,5 procent. De verbetering kwam vooral uit de VS waar Delhaize America nu op 8,5 procent marge staat (7,5 procent). Een deel van de stijging is rekenkundig doordat het overgenomen Hannaford traditioneel een hogere marge had dan Food Lion.

Van de omzetgroei van 39,8 procent is drie procent organisch (zonder overnames en wisselkoersschommelingen). Delhaize voegde 38 winkels toe en telt er nu 2.440, verspreid over drie continenten (Amerika, Europa en Azië).

De nettowinst na goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat steeg met anderhalf procent tot 46,8 miljoen euro (1,89 miljard frank). Per aandeel was er een daling met 35 procent van 0,89 euro tot 0,58 euro. Dat is het gevolg van de financiële lasten en afschrijvingen op goodwill. Bovendien waren er voor 16,7 miljoen euro (673 miljoen frank) uitzonderlijke kosten in verband met het uitkoopbod op Delhaize America.

Analisten waren tevreden met de resultaten van Delhaize. ,,Goede cijfers, ze maken werk van kostenbesparingen maar het is vechten'', zei Caroline Lauwers (KBC Securities). In de VS concurreert Wal-Mart nu al met de helft van de Delhaize-winkels, in Griekenland verloopt de integratie van Trofo veeleer moeizaam, in België is de omvorming van Maxi-GB tot Carrefour een uitdaging.

De Belgische activiteiten hadden nog geen last van het Carrefour-effect. In eigen land steeg de omzet van Delhaize met acht procent tot 801,8 miljoen euro (32,3 miljard frank) bij een bedrijfscashflow die 5,8 procent steeg tot 42,9 miljoen euro.

Voor de eerste jaarhelft kwam de nettowinst voor goodwill en uitzonderlijke resultaten 48 procent hoger uit op 133,3 miljoen euro (5,37 miljard frank). Per aandeel was dat plus 15,4 procent tot 2 euro. De nettowinst per aandeel zakte met 33,5 procent tot 1,10 euro.

Delhaize verwacht voor het hele jaar een omzet van meer dan 20 miljard euro (807 miljard frank) en een toename van de bedrijfswinst voor afschrijvingen met 20 tot 25 procent. De courante winst per aandeel zou met 15 tot 20 procent stijgen.