BALI (reuters, eigen berichtgeving) -- De Europese ministers van Financiën hebben zaterdag druk uitgeoefend op hun Aziatische collega's, in een poging om de koppeling van heel wat Aziatische munten aan de dollar te doorbreken. Door die muntkoppeling heeft Europa immers dubbel nadeel bij de dollardaling.

De peg -- de koppeling aan de dollar -- van de belangrijkste Aziatische munten komt minder vaak in de aandacht dan de perikelen van de euro-dollarkoers, maar ze is een niet ter onderschatten factor in het ondermijnen van de Europese concurrentiekracht. Met elk waardeverlies van de dollar tegenover de euro winnen immers ook de Aziatische bedrijven aan pricing power op de Europese markten. Gezien die bedrijven zo al tegen lagere kosten produceren, is er sprake van een belangrijk prijseffect dat mee verantwoordelijk is voor de licht deflatoire omgeving in Europa.

Van een strikte dollarkoppeling is sprake in China, Hongkong en Maleisië. Andere landen, zoals Japan, Taiwan en Zuid-Korea, proberen de impact van de dollardaling op te vangen via interventies op de wisselmarkt. Dat verklaart dat de dollar dit jaar nauwelijks terrein verloor tegenover de Aziatische munten, terwijl hij 9,3 procent goedkoper werd tegenover de euro.

De vijfde Europees-Aziatische ontmoeting van de ministers van Financiën (ASEM), op het Indonesische eiland Bali, vond plaats achter gesloten deuren, maar Europese deelnemers bevestigden dat er over de kwestie gesproken werd. Tegelijk moesten ze toegeven dat het gesprek geen duidelijke conclusies heeft opgeleverd.

De Europeanen argumenteerden dat de dollarkoppeling leidt tot onevenwichtigheden in de handelsstromen, aangezien de Aziatische landen verantwoordelijk zijn voor een groot deel van het enorme tekort op de Amerikaanse handelsbalans.

Vorige week had ook de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), de instelling die de belangrijkste centrale banken van de wereld overkoepelt, kritiek op (niet bij naam genoemde) Aziatische landen die zich verzetten tegen een appreciatie van hun munten.

De financiële markten speculeren al enige tijd dat China -- het land dat de sleutel in handen heeft van het Aziatische valutabeleid -- bereid zou zijn tot een geleidelijke appreciatie van de yuan tegen de dollar. Zo'n maatregel zou ook de strijd tegen de inflatie in China zelf ten goede komen. Maar Peking ontkent totnogtoe dat het zoiets van plan is.