BOEDAPEST/BRUSSEL (reuters, eigen berichtgeving) -- Het nieuws viel de voorbije week een beetje tussen de plooien, maar was niet onbelangrijk voor beleggers die belegd zijn in Centraal- en Oost-Europa: de devaluatie van de Hongaarse munt, de forint. Een goede zaak voor de Hongaarse export, maar misschien minder voor de beurs van Boedapest.

De Hongaarse centrale bank devalueerde afgelopen woensdag de forint met 2,2 procent tegenover de euro. Devaluatie is een begrip dat veel mensen de voorbije tien jaar misschien niet meer gehoord hebben. Het houdt in dat de ,,referentiekoers'' waarmee de ene munt aan een andere is gekoppeld (in dit geval de forint aan de euro), verlaagd wordt.

Devaluaties zijn per definitie alleen mogelijk in landen die werken met een ,,geleide'' wisselkoers, waarbij het beleid van de centrale bank erop gericht is om die referentiekoers aan te houden. Hongarije is momenteel het enige land dat zo'n beleid voert, maar het is de bedoeling dat ook de andere zeven kandidaat-lidstaten van de Europese Unie zo'n systeem invoeren. In dat zogenaamde ,,EMS-2-systeem'' zullen de munten gedurende twee jaar binnen een bepaalde bandbreedte tegenover de referentiekoers moeten blijven.

Voor de Hongaarse economie zou de devaluatie een goede zaak moeten zijn, omdat het land traditioneel sterk afhankelijk is van de export. Zeker voor basisgoederen, zoals landbouwproducten, levert de goedkopere munt een onmiddellijk concurrentievoordeel op. En dat was nodig, want de Oost-Europese landen kreunen onder de sterke euro en de zwakke economie in grote broer Duitsland, een van hun belangrijkste afzetmarkten.

Op termijn zou de devaluatie dus ook een goede zaak kunnen zijn voor de ontluikende financiële markten in Hongarije. Maar dat is misschien buiten de grillen gerekend van de westerse financiers van het land.

Buitenlandse beleggers, die veruit de belangrijkste spelers zijn op de Hongaarse beurs en obligatiemarkt, zijn niet zo gediend met de compleet onverwachte muntontwaarding, die de waarde van hun beleggingen doet dalen wanneer je ze omrekent in euro's of dollars. De koers van de forint daalde na het nieuws van de devaluatie woensdag meteen met vijf procent.

,,De geloofwaardigheid (van de Hongaarse overheid) is aangetast. Het is me niet duidelijk wat ze hiermee hopen te bereiken'', zei Michel Aubenas, een beheerder van een zogenaamd ,,convergentiefonds'' van de Franse groep Axa. Dergelijke convergentiefondsen spelen in op de financiële en economische convergentie van Oost- en West-Europa.

In een eerste reactie zullen westerse investeerders wellicht een hogere risicopremie eisen om het risico op toekomstige devaluaties te vergoeden. Hongaarse aandelen en obligaties zullen alleen nog buitenlandse kopers vinden als ze tegen lagere koersen noteren.

Maar het gaat niet alleen om Hongarije. Ook de rest van Oost- en Centraal-Europa zou wel eens te maken kunnen hebben met een vlaag van ,,risico-aversie'' bij buitenlandse geldschieters. De jongste twee dagen daalden de obligatiemarkten in de regio en nam de volatiliteit overal toe. ,,Een algemene toename van de risicopremie in de hele regio is niet meer zo veraf, en er is duidelijk een reeks van 'competitieve devaluaties' aan de gang. Ook de Tsjechen en de Slovaken zouden hierin betrokken kunnen worden'', waarschuwt Ashley Dodd-Noble, de specialiste ontluikende markten van BNP Paribas.

Overigens zou zo'n reeks devaluaties aan de oostelijke grens van de eurozone ook inhouden dat het deflatiegevaar in Duitsland weer wat reëler wordt -- maar dat is een ander verhaal.