BRUSSEL -- Het Belgische hoogspanningsbedrijf Elia heeft veel te weinig geld om tot 2007 het hoogspanningsnet te vernieuwen en uit te breiden. Dat is volgens topman Ivan Hella te wijten aan het uitsmeren van zijn afschrijvingen door de Creg, de federale stroom- en gasregulator.

De top van het hoogspanningsbedrijf vindt dat een pleidooi voor bijkomende investeringen in de uitbouw van het hoogspanningsnet en de grensoverschrijdende lijnen niet te rijmen valt met het terugschroeven van het investeringsbedrag dat jaarlijks afgeschreven mag worden. Dat typeert volgens Elia nochtans de aanpak van de Creg. ,,Je kan niet de autofinancieringsmogelijkheden van Elia drukken en tegelijk aandringen op de versterking van de grensoverschrijdende hoogspanningslijnen'', verklaart gedelegeerd bestuurder Hella.

Volgens Hella zorgt het uitsmeren van de afschrijvingen op korte termijn wel voor een bijkomende tariefdaling voor het vervoer van stroom via het hoogspanningsnet. Maar hij beklemtoont dat het effect op de tarieven van korte duur zal zijn.

De Creg, de organisatie die toeziet op de goede werking van de elektriciteits- en gasmarkt, kan zwaar wegen op het financiële plaatje van het hoogspanningsbedrijf. Dat komt doordat Elia een monopolist is die het volledige Belgische hoogspanningsnet in handen heeft.

De Belgische regulator legt de tarieven op die het hoogspanningsbedrijf mag aanrekenen aan bedrijven die stroom vervoeren via het Belgische hoogspanningsnet. Met die tariefinkomsten moet Elia rondkomen om zijn bedrijfskosten, investeringen en vergoeding aan de aandeelhouders te betalen. De top van het hoogspanningsbedrijf zei gisteren bij de voorstelling van het jaarverslag 2002 dat dit niet lukt.

Elia heeft becijferd dat de beslissing van de Creg om de afschrijving van de investeringen uit te smeren, over 33 in plaats van 25 jaar, een zware financiële dobber wordt. Op het huidige investeringsplan plakt een prijskaartje van 882,1 miljoen euro. Volgens de bedrijfsleiding moet er 459,8 miljoen euro vers geld worden gevonden om alle plannen uit te voeren.

Vandaag hoopt Elia de federale regulator voor de energiesector nog te bewegen om de afschrijvingsregels aan te passen. Als dat niet gebeurt, dan moet worden uitgekeken naar alternatieve financiering via leningen of een kapitaalverhoging door de aandeelhouders, luidt het. De huidige aandeelhouders zijn de gemeentelijke holding Publi T (30 procent) en de Belgische stroomproducenten Electrabel en SPE (70 procent). Dergelijke alternatieve financieringen kunnen echter de huidige, wettelijk afgesproken evenwichten tussen de aandeelhouders onder druk zetten.

De bedrijfsleiding van Elia voegt er meteen aan toe dat haar investeringsprogramma tot 2007 geen luxepaarden bevat. Volgens het hoogspanningsbedrijf speelt zijn investeringsplan in op de verzuchtingen van de overheid en de Creg om de concurrentiewerking op de elektriciteitsmarkt in ons land te bevorderen, en komt het tevens tegemoet aan milieugevoeligheden.

Elia voorziet onder meer investeringen om de stroominvoer vanuit de buurlanden te verhogen, voor de groei van het verbruik en voor de aansluiting van de windmolenparken op zee. Het hoogspanningsbedrijf wijst erop dat grote windenergieparken voor de Belgische kust belangrijke investeringen vergen omdat de spanning van de leidingen aan de kust gevoelig moet worden verhoogd.

Wat de milieugevoeligheden betreft, wijst Elia erop dat de kostprijs van nieuwe hoogspanningsleidingen veel hoger ligt dan vroeger. Door de grote weerstand bij de publieke opinie tegen bovengrondse lijnen moet Elia almaar meer rekening houden met de ondergrondse aanleg van hoogspanningskabels. De ondergrondse oplossing is 3 tot 4 keer zo duur als een vergelijkbare luchtlijn.