Enkele slechte jaren maken sociale uitgaven plots onbetaalbaar

ANALYSE. Nog zes jaar om pensioendam te bouwen


BRUSSEL -- De overheid heeft nog goed zes jaar om ons land voor te bereiden op het stormtij in de sociale uitgaven dat te verwachten is vanaf 2010, als de vergrijzing van de bevolking echt toeslaat. Dat blijkt uit de jaarlijkse nota van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

De Vergrijzingscommissie berekent de effecten van de ,,vergrijzing en ontgroening'' van de bevolking op de sociale uitgaven. De vergrijzing, de toename van het aantal ouderen, doet de uitgaven ...