BRUSSEL -- Johan De Muynck (56) stapt op als voorzitter van Groep Van Roey, de Kempense bouwonderneming die hij als springplank had willen gebruiken om een aannemingsmaatschappij van Europese dimensie uit te bouwen, zonder succes evenwel.

Johan De Muynck, ingenieur bij Openbare Werken, stapte in 1973 over naar de particuliere sector: hij werd algemeen directeur bij de aannemingsmaatschappij Van Roey uit Rijkevorsel. Vier jaar later werd hij afgevaardigd bestuurder.

Onder zijn impuls groeide het Kempense familiebedrijf uit tot een van de belangrijkste Belgische bouwondernemingen. In 1989 verbaasde hij de Belgische bouwwereld door samen met Van Roey het veel grotere, maar noodlijdend, Franki over te nemen van de Generale Maatschappij. De combinatie Van Roey-Franki was de derde grootste bouwonderneming van het land, met een omzet van 10 miljard frank. De ambitie van De Muynck: van Van Roey-Franki een one billion dollar company maken.

Even leek het te lukken, en Johan De Muynck werd beschouwd als het toonbeeld van de ondernemende Vlaming met veel lef. Het leverde hem in 1993 het voorzitterschap op van het Vlaams Economisch Verbond, de Vlaamse werkgeversorganisatie.

Maar Franki rechttrekken bleek moeilijker dan verwacht. Een multinational leiden met vestigingen in alle werelddelen was nog wat anders dan aan het hoofd staan van een familiaal bedrijf, moest De Muynck ervaren.

In 1998 viel de droom aan stukken, en moest Franki een gerechtelijk akkoord aanvragen. Johan De Muynck verdween van het voorplan.

Als medeaandeelhouder naast Johan De Muynck, hield het bouwbedrijf Van Roey aan het avontuur een financiële kater over. Maar het kon zich toch handhaven door zich terug te plooien op zijn kernactiviteit, de bouw van kantoren, ziekenhuizen, enzovoort.

Nu neemt de familie Van Roey opnieuw de touwtjes in handen. Johan De Muynck neemt ontslag als voorzitter en bestuurder van Groep Van Roey en al haar werkmaatschappijen. Victor Van Roey neemt zijn plaats in.

,,Na bijna dertig jaar actief te zijn geweest in het bedrijfsleven, wenst de erevoorzitter van het Vlaams Economisch Verbond zijn aandacht meer te richten op het culturele en sociale leven in België'', luidt het. Sinds begin dit jaar is Johan De Muynck voorzitter van het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen.