,,Mijn kleuters zeggen al spontaan sorry''

REPORTAGE. Werken aan antisociaal gedrag leerlingen


Nee, het aantal leerlingen dat antisociaal gedrag vertoont, neemt niet toe. ,,Wel klagen steeds meer leerkrachten dat tucht van bovenaf niet meer werkt'', zegt Anouk Depuydt van de KU Leuven. Samen met twee collega's deed zij onderzoek naar preventie van kleine criminaliteit op school. ,,Essentieel is het creëren van een klimaat van verbondenheid.'' De Gentse Klimop-school werkt aan zo'n klimaat door conflictbemiddeling op de speelplaats, zelfs bij kleuters.

Onderzoek naar antisociaal gedrag van leerlingen is erg versnipperd in Vlaanderen. Uit een bevraging van 5.000 leerlingen uit het secundair onderwijs blijkt dat 15 procent antisociaal gedrag toegeeft ...

Niet te missen