OUVERTURE. Eih bennek, eih blavek


Jos Chabert
©belga
Voor het fictieve Centraal-Europees koninkrijkje Syldavië, waar hij zijn held Kuifje naartoe stuurde, bedacht Brusselaar Hergé ooit de Slavisch-klinkende wapenspreuk eih bennek, eih blavek . Inmiddels is bekend dat het om een zuiver-Brusselse vertaling gaat van j'y suis, j'y reste , de uitspraak die de Franse generaal MacMahon in de Krimoorlog weggaf na de moeizame verovering van een fort nabij Sebastopol dat ondermijnd was met tonnen springstof.

Wordt eih bennek, eih blavek ook de wapenspreuk van de Brusselse CVP-minister Jos Chabert? Het verdere scenario voor de laatste der christen-democratische ministers vormt een teer punt op het partijbureau ...

Niet te missen