AMSTERDAM (reuters) -- Het zieltogende Nederlandse softwarebedrijf Baan Company weet waarschijnlijk te beletten dat het uit de Amsterdamse aandelenindex AEX gestoten wordt. Baan maakte een omzetting van schulden in aandelenkapitaal bekend waardoor de balansverhoudingen opgesmukt worden.

Een betere balansverhouding was de hoofdeis van de Amsterdamse beurs die gedreigd had Baan uit de belangrijkste beursindex te stoten vanwege de zwakke financiële structuur. Baan zei gisteren dat het een akkoord had afgesloten met een aantal schuldeisers om schulden om te zetten in kapitaal.

Baan sprak daarover met partijen die achtergestelde converteerbare obligaties bezitten met als doel 40,86 miljoen dollar schuld om te zetten. Door het akkoord hebben alle obligatiehouders nu 61 dagen om dezelfde ruil te doen. De omzetting van schulden in aandelen, levert geen vers geld op, maar versterkt wel de balans. Een opeisbare schuld wordt omgezet in een niet-opeisbare schuld (kapitaal).

Het eigen vermogen van Baan was eind vorig jaar geslonken tot 9 miljoen dollar. De beurskoers van Baan reageerde aanvankelijk positief op het nieuws, maar viel later terug tot 5,11 euro na eerder 5,77 euro genoteerd te hebben. Volgens analisten is het akkoord een illustratie van de aanhoudende problemen van Baan. De schuldconversie gebeurt op basis van een omruilkoers van 6,25 dollar. Na de ruilperiode van 61 dagen, kan nog altijd geruild worden, maar dan tegen de hogere omruilverhouding van 22 dollar.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig